• Achtergrond
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
 • Achtergrond
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

Kwaliteit

Kwaliteit in de kinderopvang
De kwaliteit die wij met onze peuteropvang uw kind en u bieden, is voor ons het belangrijkste. U moet met een gerust gevoel naar huis kunnen gaan. Weten dat uw kind in goede handen is.

Kwaliteit zit niet alleen in de goede medewerkers in de groep. Kwaliteit betekent ook locaties die voldoen aan de GGD eisen en waar speelgoed en meubilair staat dat voldoet aan de Europese normen en richtlijnen. En ja, kwaliteit betekent ook dat wij goed luisteren naar wat u wilt. En daarop inspelen zoveel als mogelijk.

Pedagogisch beleid
Stichting Peuterwerk Landgraaf werkt volgens een pedagogisch beleidsplan. U kunt deze hier inzien.

Goede medewerkers
En we willen ook kwaliteit uitdragen naar onze medewerkers. Zij moeten zich prettig voelen bij Stichting Peuterwerk Landgraaf. We willen een goede werkgever zijn. En andersom willen wij goede medewerkers die weten wat uw kind nodig heeft en dat biedt.

GGD
Alle locaties worden in opdracht van de gemeente Landgraaf jaarlijks geïnspecteerd door de GGD op alle eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen peuteropvang.
Klik hier voor de inspectierapporten

Uw mening is belangrijk
U als ouder wordt ook gevraagd naar uw mening over onze kwaliteit in het klanttevredenheidsonderzoek. Dit doen we ook bij onze medewerkers. Zo kunnen we continu bijsturen waar nodig en onze kwaliteit blijvend optimaliseren! Elke locatie heeft een oudercommissie met adviesrecht in het beleid van Stichting Peuterwerk Landgraaf.

Toch een klacht?
Mocht u een klacht hebben, dan is het prettig dat u dat direct met ons opneemt. Wellicht kunnen we het direct voor u oplossen via de klachtenbehandeling klanten, U kunt deze hier inzien.

Mocht u er toch niet uitkomen met ons, dan kunt u zich altijd richten tot de onafhankelijke geschillencommissie: https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/