• Achtergrond
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
 • Achtergrond
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

Peuteropvang

Een vliegende start!
 • Van 2 tot 4 jaar
 • 2, 3 of 4 dagdelen 

Een goede voorbereiding op de basisschool

In de uitdagende omgeving van onze peuteropvang valt veel te beleven voor peuters! Naast spelen en omgaan met andere leeftijdsgenoten, leren kinderen ook te luisteren naar de pedagogisch medewerker en naar elkaar. Stichting Peuterwerk Landgraaf bereidt hen graag zo goed mogelijk voor op de basisschool. We werken in 4 locaties met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit houdt in dat de kinderen meedoen aan het educatieve programma ‘Speelplezier’, gericht op de spraak- en taal ontwikkeling. Eventuele taal- en ontwikkelingsachterstanden worden op deze manier snel ontdekt en aangepakt waardoor de overgang naar de ‘grote’ school moeiteloos verloopt. Door deze samenwerking met de basisscholen bij u in de buurt maakt uw peuter een vliegende start!

In elke peuteropvang wordt aandacht besteed aan:
 • De sociale ontwikkeling. Er wordt samen met leeftijdsgenootjes gespeeld, gezongen en gepraat.
 • De verstandelijke ontwikkeling. In elke opvang is voldoende ontwikkelingsmateriaal aanwezig, afgestemd op de leeftijd van het kind.
 • De motorische ontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan zowel de grove motoriek (steppen, fietsen en bewegingsspelletjes), als aan de fijne motoriek (kleien, grote kralen rijgen, kleuren).
 • De emotionele ontwikkeling. De peuters leren omgaan met en uiting geven aan gevoelens (blij, boos, verdrietig, bang).
 • De creatieve ontwikkeling. Er wordt geknutseld met allerlei materiaal.

Een veilige plek

In onze peuteropvang werken we met groepen van maximaal 16 kinderen die worden begeleid door 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. In een eigen groepsruimte kunnen peuters lekker stoeien en spelen, gericht op het ontwikkelen van emoties, creativiteit en motoriek. Zodra het weer het toelaat, wordt natuurlijk buiten gespeeld! Alle ruimtes voldoen aan de veiligheids- en hygiënevoorwaarden van de GGD en de Brandweer zodat uw peuter zich zowel binnen als buiten goed en veilig voelt!
Op alle plaatsingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Locaties

Stichting Peuterwerk Landgraaf beschikt over acht peuteropvang locaties verspreid over Landgraaf:
- Peuteropvang Wereldwijs
- Peuteropvang Eikske
- Peuteropvang Ukkepuk
- Peuteropvang Heggekwarteerke
- Peuteropvang Boschkabouter
- Peuteropvang Hummelke
- Peuteropvang Rakkertjes
- Peuteropvang Schatgraver

Wat kost de peuteropvang?

Bij de peuteropvang zijn er 3 soorten tarieven:

1. Tarief doelgroepkinderen: dit tarief is in 2019 € 79,67 (voor 2 of 4 dagdelen) per maand (2018: € 76,60). NB: Zij betalen slechts 2 maanden voor een heel jaar;

2. Tarief voor kinderen met recht op kinderopvangtoeslag :  dit tarief is in 2019 € 8,22 bruto per uur (2018: € 7,90) NB: het jaarbedrag wordt over 12 maanden in rekening gebracht;

3. Tarief voor de overige kinderen:  € 79,67 (voor 2 dagdelen) per maand (2018: € 76,60). Dit bedrag wordt 11 maanden in rekening gebracht.

NB: alle tarieven gelden behoudens gemeentelijke wijzigingen.